رویای آینه
همیشه
پاییز که می‌آید
خاکستری ابری
می‌رسد از راه و می‌برد مرا
به سرزمین‌های پهناور دلتنگی ...

پاییز


دسته ها :
سه شنبه بیست و دوم 11 1387
X