نظر سنجی سازمان ملل در مورد درج
نوروز در تقویم بین المللی به
عنوان یکروز جهانی
 
تا الان فقط  151هزار نفر ثبت شده،
سریع اقدام کنید و به دیگران هم یا
آوری کنید. 
   
برای ثبت نوروز در تقویم سازمان
ملل امضا نمایید .....  
   
  Here's a petition to United Nation
The Petition is self-explanatory, please distribute
worldwide.Lets make 'Norouz - New Day on UN
Calendars'
> http://www.petitiononline.com/Norouz/ 


دسته ها :
دوشنبه جهاردهم 11 1387
X