پرنده کوچک عاشق پرواز که بر آشیان خود نشسته و شور پرواز او را همیشه به اوج می خواند


گاه بر فراز است و گاه فرود می آید تا شاید کسی را همراه پروازش در اوج کند ولی گاه بال پروازش او را به آرزویش نمی رساند


اکثر افراد به دویدن در مرداب زندگی عادت کرده اند و شوق پرواز را از یاد برده اند . اکثر آنها دوست دارند ساعتی آسوده بخوابند

 


دریغ از این که پایان هر تابستان دلپذیر سرمای سردو کشنده است اگر کوله بار سفر را بر نبندی .
د

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 12 1387
X