******** بهار می‌آید!********مهم نیست منتظرش باشیم یا نه، مهم نیست برای آمدنش خودمان را آماده کرده باشیم یا نه، مهم نیست… مهم این است که بهار ــ به هر حال ــ می‌آید و با آمدنش به همه چیز جانی و عطری و بویی دوباره می‌بخشد. بهار که می‌آید درختان کش‌وقوسی به بدنشان می‌دهند و با خمیازه‌ای عمیق از خواب نزدیک به شش‌ماهه بیدار می‌شوند. بهار که می‌آید همه طبیعت به یک‌باره از این رو به آن رو می‌شود: یخ‌ها آب می‌شوند، پرندگان جفت‌گیری می‌کنند و گویی هر آن‌چه که مرده بوده دوباره رنگی از زندگی می‌گیرد. بهار را نمی‌شود در قالب کلمه‌ها جا داد. باید از خانه و شهر بیرون زد و در دل طبیعت آن را دید و نفس کشید و در آغوشش گرفت…

 **** **** **** ***** ****

نوبهار است، در آن کوش که خوش‌دل باشی…آمدن بهار بر همه ما مبارک!


دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 12 1387
X