چرا؟!!!!

 

 خودمونیم ها !ما که این همه به آریایی بودن خودمون می نازیم پس چرا به دنبال فرهنگ دیگرانیم؟!!!

این چند روز که خیابونا فقط شدن قرمز...

رو در مغازه ها یه برگه زدن که روش نوشته

 "والنتاین مبارک"

"شکلات والن"

" عینک والن" .

آخه چرا ما باید واسه یه خارجی جشن بگیریم؟

 اگه این آقای والنتنیوس 14 فوریه اعدام شده(جونشو از دست داده)

ما هم آرش کمان گیرو داشتیم که به خاطر عشقش فدا شد یا این که ما فرهاد و داشتیم که از عشق شیرین سر به کوه زد یا حتی رامین...

 از این عشقا که زیاد داشتیم....

 

 بیاین همه با هم 29 بهمن که روز عشق ایرانیست و جشن بگیریم و تبریک بگیم... 

ای ایرانی نگذار که افکارت و فرهنگت را تغییر دهند!!!.

 

 سپندارمزدگان بر همه ایرانیان فرخنده و خجسته باد

 امضا

 

یک آریایی 


دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 11 1387
X